• پنجشنبه 16 مرداد 1399

     - 

    00:00:00

1399/02/30

اطلاعيه مسابقات داوري تجاري

لغو مرحله شفاهی دوره پنجم مسابقات داوری تجاری

1399/02/16

دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره دفاتر مرکز داوری اتاق ایران

این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده ۲ و بند ۱۱ ماده ۱۸ آئین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران و به منظور تعیین وظایف و اختیارات دفاتر مرکز داوری در اتاق های بازرگانی شهرستان و گسترش خدمات مرکز داوری و ارتقاء جایگاه و همچنین تسهیل مراجعه به مرکز داوری تهیه و تصویب شده است و برای مرکز داوری و دفاتر مرکز در اتاق های شهرستان و نیز اتاق های شهرستان لازم الاجراء است.

1399/02/16

اطلاعیه شماره (2) مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

(توصیه های مرکز به داوران، طرفین دعوا در دوران شیوع ویروس COVID-19 )

1399/02/14

اطلاعيه مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران درباره آثار شيوع بيماري کرونا بر رسيدگي هاي داوري

اطلاعیه مرکزداوری اتاق بازرگانی ایران درباره آثار شیوع بیماری کرونا بر رسیدگی‌های داوری

1398/12/11

دستور العمل صدور رای

داوران محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با توجه به مقررات قانونی و ماده 52 قواعد و آیین داوری مرکز، باید موارد مندرج در دستورالعمل صدور رای داوری را رعایت فرمایند.

1398/09/04

اطلاعيه مهم

اطلاعیه در خصوص استفاده از نام و نشان مرکز داوری

1396/08/09

همکاري داوران مرکز داوري با فعالين اقتصادي (خارج از چهارچوب مرکز داوري اتاق ايران)

هشدار در خصوص عملکرد یا خدمات داوران مرکز داوری اتاق ایران در خارج از مرکز داوری

1395/08/18

(مهم مهم مهم) اطلاعیه مهم در خصوص داوران مرکز

اطلاعیه مهم در خصوص داوران مرکز

1394/10/02

هشدار در خصوص ساير موسسات

اخيرا برخي افراد اقدام به تاسيس موسساتي با نام و موضوع مشابه نموده اند. اين امر موجب مشتبه شدن هويت و مشخصات اين قبيل موسسات با مركز داوري اتاق بازرگاني ايران شده است.

1394/08/23

راه اندازي کانال مرکز داوري در تلگرام

راه اندازي کانال مرکز داوري در تلگرام

1394/04/31

تمديد مهلت ثبت نام دوره آموزشي توافقنامه داوري

تمديد مهلت ثبت نام دوره آموزشي توافقنامه داوري تا تاریخ 3/5/94

صفحه 1 از 1